ประวัติวิทยากร

293054883_412258160921676_5262848068772426953_n.jpg

อนันท์ หารวัง (Success)

วิทยากร , นักพัฒนา mindset

นักพูดปลุกศักยภาพภายใน สร้างแรงบันดาลใจ

เราสามารถสร้างความสุขได้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อ เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตนเองใหม่

ปรับเปลี่ยนเรื่องราวจากเรื่องลบเป็นเรื่องบวกให้ได้ ถ้าเรารักตัวเองมากพอ

เราจะเข้าใจชีวิตและเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นได้

ทุ่มเทให้กับการสอนตลอด 11 ปี


พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ศาสตร์ NLP ที่ได้ผลจริงในการเปลี่ยนแปลงชีวิต

ทั้งหลักจิตวิทยา, NLP, การพูดการสื่อสาร, เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

การทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเปลี่ยนเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจ ง่าย

เปลี่ยนของน่าเบื่อให้เรียน สนุก และเปลี่ยนข้อสับสนให้เป็นคำว่า เข้าใจ


ประวัติด้านการศึกษา

ปริญญาโท สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช ม.มหิดล พ.ศ. 2554

ประกาศนียบัตร NLP Coach จากสถาบัน Life University

ประกาศนียบัตร Practitioner NLP

ประกาศนียบัตร Master Practitioner of NLP

ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Hypnotherapist จาก ABNLP

ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Advanced Hypnotherapist

ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Master Hypnotherapist

ประกาศนียบัตร การบำบัดด้วยเส้นเวลา Practitioner Timeline Therapy จาก ABNLP

ประกาศนียบัตร การบำบัดด้วยเส้นเวลา Master Practitioner Timeline Therapy

ประกาศนียบัตร Master Trainer Certifies Dr. Mel Gill

ประกาศนียบัตร Powerful Sale Presentation Program โค้ช Romie Bair Singer Certifies

ประกาศนียบัตร Thought Leader Intensive

ประกาศนียบัตร Past Life Regression Therapy

ประกาศนียบัตร Advanced Course in Past Life Regression Therapy

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม และประสบการณ์การพูด

ผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการพูด สำหรับเด็กและเยาวชน Success Speaking Club

ผู้เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย รายการเดี่ยวดวลไมค์ไทยแลนด์ซีซั่น 1 ช่อง Work Point 23

ได้รับรางวัลชะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ระหว่างสโมสร ฝึกการพูดระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2556

จบหลักสูตร Toastmaster International ของสโมสรฝึกการพูดจังหวัดกำแพงเพชร

ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรทักษะการพูดและการนำเสนอ ม.มหิดล

จบหลักสูตร Train of the trainer อ.ศุภกิจ บำรุง

จบหลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ

จบหลักสูตร การเรียนรู้ด้วยหัวใจ จากกลุ่มมะขามป้อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จบหลักสูตร ใช้ใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ จากกลุ่ม PCG trainer จ.เชียงราย

จบหลักสูตร Ice Breaking for Trainer อ.นเรศ โกษา

จบหลักสูตร Act for Speech จากสถาบัน Act for Speech Academy

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Leader Training Camp จากสถาบัน Life University

ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ปกครองสร้างแรงบันดาลใจจากสถาบัน Life University

ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Unbelievable Within You คอร์ส A (หลักสูตรของประเทศญี่ปุ่น)

ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO Academy

ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการตั้งเป้าหมาย The Science of Achievement 2 by Michael Bolduc

ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Legendary Leadership Bootcamp สอนโดย Blair Singer

ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศุกยภาพแนวสตรีนิยม

ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร สติบำบัด Mindfulness-Based Therapy and Counseling

งานเขียนชิ้นล่าสุด เรื่อง สั่งจิต ชีวิตเปลี่ยน (พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2563)ผลงานการเขียน

เขียนหนังสือ สั่งจิต ชีวิตเปลี่ยน (พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2563)

เขียนหนังสือ สั่งจิต พิชิตไมค์ (พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2565)

หน่วยงานที่เคยจัดสัมมนา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด 

บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด

บริษัท อีสบอนน์ คัลเลอร์ กรุ๊พ จำกัด 

บริษัท เอเชียน แอ๊ดวานซ์ เทคนิคา จำกัด

บริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ จำกัด

บริษัท บูโอโน จำกัด มหาชน

บริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชีย แอนด์ โอเชียเนีย จำกัด

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อมูล บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอฟดีกรีน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ทราเวล เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

บริษัทเสนาดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก / มูลนิธิโสสะ

มหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษา

ม.ราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หลายๆ จังหวัด

กรมสุขภาพจิต / กระทรวงพาณิชย์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ฯลฯ


LINE_ALBUM_ใบCER_230913_7.jpg
LINE_ALBUM_ใบCER_230913_5.jpg
LINE_ALBUM_ใบCER_230913_8.jpg
LINE_ALBUM_ใบCER_230913_14.jpg
LINE_ALBUM_ใบCER_230913_6.jpg
LINE_ALBUM_ใบCER_230913_4.jpg
LINE_ALBUM_ใบCER_230913_12.jpg
LINE_ALBUM_ใบCER_230913_10.jpg
LINE_ALBUM_ใบCER_230913_9.jpg
LINE_ALBUM__230913_1.jpg
LINE_ALBUM_ใบCER_230913_11.jpg
LINE_ALBUM_ใบCER_230913_1.jpg

ผลงานการเขียนหนังสือ

3_1.png

สั่งจิต พิชิตไมค์

เส้นทางชีวิตเด็กภูธร แม้พูดไม่ชัด

เคยไปขอบรรยาย บางครั้งโดนปฎิเสธ

แต่ใฝ่ฝันและตั้งเป้าหมาย

เป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพเด็ก เบอร์ 1 ของประเทศ


เมื่อเขาได้เจอเคล็ดวิชาภาษาสมอง (NLP)

แล้วใช้วิชานี้เพื่อพัฒนาตนเอง

จนเป็นวิทยากรสอนไปทั่วประเทศ

ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีหลักสูตรของตัวเอง 5 หลักสูตร

เขาจึงได้แบ่งปันหนังสือ สั่งจิตพิชิตไมค์


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่จำเป็นต้องขึ้นพูดบนเวที

หนังสือเล่มนี้คือ ทางลัดของคุณ

สั่งจิต ชีวิตเปลี่ยน

เป็นประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากสัมมนาที่สอนวิทยาศาสตร์ทางจิต

(จิตวิทยาสื่อประสาท) ที่คนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นที่รู้จักศาสตร์นี้

ผมนำเสนอศาสตร์นี้ผ่านเรื่องเล่าที่ได้ยินได้ฟังมา


เล่าผ่านประสบการณ์ชีวิตของผม เล่าผ่านความเชื่อของผม

เพื่อหวังว่าผู้ที่กำลังมองหาการพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนที่ดีขึ้น

เก่งขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น ค้นพบศักยภาพภายในตนเอง

และหล่อหลอมตนเองใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ อย่างมีความสุข

คุณทำได้แน่นอนครับ!

2_2.png
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy