คอร์ส NLP วิชาชีวิตพิชิตความสำเร็จ (ผู้ใหญ่)

(Neuro Linguistic Programming)

ชีวิตเราคือผลผลิตของความเชื่อ ทั้งเรื่องความสุข

สุขภาพ ความมั่งคั่ง ความสำเร็จ ความสัมพันธ์

NLP คือ การโปรแกรมสมอง ปลุกจิตใต้สำนึกให้มีพลังคิดบวก เป็นคอร์สสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองที่ดีที่สุด

ศาสตร์ NLP ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดีและยอดเยี่ยม การสั่งจิตใต้สำนึกให้คิดถึงแต่สิ่งที่ดีมีความสุข

เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้ ปลุกยักษ์ในตัวเอง

ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด เต็มความสามารถค

NLP คืออะไร ?


NLP ย่อมาจากคำว่า Neuro Linguistic Programming


Neuro หมายถึง ระบบประสาทหรือระบบสมอง


Linguistic หมายถึง วิธีการที่มนุษย์ใช้ภาษาในการตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งถ้อยคำภาษาที่เราคิดและพูดกับตัวเองและคนอื่น ถ้อยคำที่เราคิดและพูดมีผลต่อพฤติกรรมและการกระทำของเรา

Programming หมายถึง กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด วิธีใช้ภาษา และการเคลื่อนไหวทางร่างกาย

เพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบการคิดใหม่ที่ทรงพลัง อันจะส่งผลต่อการแสดงออกทางร่างกาย

เปลี่ยนโครงสร้างการคิดและอารมณ์ในรูปแบบใหม่ ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในทุก ๆ ด้านของชีวิต

เปรียบเหมือนการลบโปรแกรมตัวตนคนเดิม แล้วลงโปรแกรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม


NLP คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และความจำในระดับจิตใต้สำนึกโดยการปลูกฝังความเชื่อใหม่

สร้างกระบวนการคิดใหม่ ควบคุมสมองของเราเอง ด้วยการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ถูกต้อง

ท่านเป็นอย่างนี้บ้างไหม?

1. มีความทุกข์ ไม่เข้าใจตัวเอง

2. ไม่เข้าใจเพื่อนร่วมงาน คนรอบข้าง

3. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน คนรอบข้าง ไม่ดี

4. สัมพันธภาพกับครอบครัวไม่ดี ไม่มีความสุข

5. เครียด ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ ไม่มีเป้าหมาย

6. มีเป้าหมาย ไม่รู้วิธีการ

7. เจ็บป่วย อ่อนแอ ทั้งกายและใจ

8. เบื่องาน ไม่อยากตื่นไปทำงาน

9. ไม่มีความสุข ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

10. ไม่มีพลัง

11. ไม่มีกำลังใจ

12. ไม่มีแรงบันดาลใจ

13. อยากพัฒนาตนเองให้มีพลังเพิ่มขึ้น

14. อยากเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก

15. อยากมีความสุข และประสบความสำเร็จ

16. อยากออกจากพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้ตนเองกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ

17. อยากมั่นใจมากขึ้น

อบรม NLP วิชาชีวิตพิชิตความสำเร็จ รุ่น 45

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567

(เสาร์ อาทิตย์)


ราคาท่านละ 11,900 โอนภายใน 15 เมษายน 2567 เหลือ 8,500 บาท

โปรพิเศษ!! มา 2 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 7,500 บาท

**สำหรับสัมมนาสด**

อบรมเวลา 9.00-16.00 น. พร้อมอาหารกลางวัน เบรค และวุฒิบัตร (ไม่รวมที่พัก)


สถานที่ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น (แจ้งวัฒนะ)

มีที่จอดรถใต้อาคารฟรีรับสอน NLP public และ in-house

ประโยชน์ของการ อบรม NLP

1. ทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองที่มีมากมายมหาศาล

2. ทำให้เราดึงศักยภาพที่มีเปี่ยมล้น ออกมาใช้ประโยชน์ให้มากสุด

3. เปลี่ยนประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ดีให้ยอดเยี่ยม

4. เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในปัจจุบันให้ยอดเยี่ยมกว่า

5. ใช้จินตนาการว่า จะเกิดสิ่งดีๆ เกิดขึ้น ถ้าเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ มันจะเกิดขึ้นจริง

6. ถอดแบบคนที่ประสบความสำเร็จได้จริงๆ

7. ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนทั่วไปให้ยอดเยี่ยมขึ้น

8. สะกดจิต ตัวเองให้เป็นคนใหม่ ทั้งพฤติกรรมและความคิด

9. สะกดจิตปรับเปลี่ยนในเรื่องต่างๆเช่น เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง

10. ปรับเปลี่ยนคนเรียนไม่เก่งให้เก่งขึ้น

11. ในการทำงาน ทำธุรกิจให้มีเป้าหมายและประสบความสำเร็จ

12. ผู้ที่ต้องการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง มีผลงานที่โดดเด่นเป็นเลิศ

13. ควบคุมอารมณ์ทุกอย่างตามต้องการ แก้ไขการนอนไม่หลับ

14. เข้าใจผู้อื่น โน้มน้าวใจได้ดี

15. มีความสุข มีคนรักมากมาย ภาคภูมิใจในตัวเอง1. มีหลักการพูด

อยากมีชีวิตแบบนี้บ้างไหม ถ้าเชื่อว่าทำได้ ทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้

1. อยากมีความสุข มีพลังเหลือล้นในทุกๆวัน

2. มีคนรัก และเป็นที่รักของทุกคน

3. มีความเข้าใจ และ มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน คนรอบข้างอย่างยั่งยืน

4. มีความเข้าใจ และ มีสัมพันธภาพกับคนในครอบครัวอย่างอบอุ่น มีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

5. มีวิธีการทำให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายในชีวิต สมหวังในทุกๆอย่าง

6. เรียนเก่ง ประสบความสำเร็จในการเรียน การเรียนดีเลิศ

7. ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มั่งคง ร่ำรวย การเงินเหลือใช้

8. สุขภาพดี สุขภาพยอดเยี่ยม แข็งแรง อายุยืน

9. เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัว เพื่อน ลูกน้อง สังคม

10. มีโอกาสช่วยเหลือ สังคมประเทศชาติที่เรารัก

11. มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตัวเอง รักตัวเอง

12. คิดบวก คิดถึงแต่สิ่งดีๆ ทำดี ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืน

13. อยากมีพลัง

14. อยากมีกำลังใจในการทำงาน ในการใช้ชีวิต

15. อยากมีแรงบันดาลใจ

16. อยากพัฒนาตัวเอง Positive Thinking Program


15.png
18.png
16.png
17.png

บรรยากาศการอบรม NLP วิชาชีวิตพิชิตความสำเร็จ (ผู้ใหญ่)

สร้างชีวิตใหม่ในทุกๆด้าน ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ การเงิน งาน ความสัมพันธ์ ครอบครัว ความรัก

NLP ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งการทำสื่อการตลาด การขาย การพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน หรือแม้แต่ใช้ในทางการแพทย์รักษา ผู้ป่วยทางจิต หรือการบำบัดผู้มีอาการทางอารมณ์ในระดับต่าง ๆ ผู้สิ้นหวัง เด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง

ผลการเรียนตกต่ำ นักกีฬาอาชีพที่มีผลงานไม่ดีอาการนอนไม่หลับ เครียด ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

คนล้มเหลวทางธุรกิจ คนขาดเป้าหมายในชีวิต เป็นต้น การกีฬา การทำงาน การเงิน การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

ผู้ที่ต้องการสร้างผลงานที่โดดเด่นเป็นเลิศ และอื่น ๆ

เมื่อคุณเปลี่ยนความคิด อย่าลืมเปลี่ยนโลกของคุณด้วย

- นอร์แมน วินเซนต์ พีลล์ -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy