คอร์ส Ice Breaking for Master Trainer

(นันทนาการ สำหรับวิทยากรมืออาชีพ)

คุณอย่ารอพร้อม 100% แล้วเริ่มเป็นวิทยากร

คุณต้องเริ่มวันนี้ ตอนนี้เลย

ความรักผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นกิจกรรมสำคัญ ที่ทำให้เกิด การหล่อหลอมมีความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกัน

แต่การนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่าย วิทยากรที่นำกิจกรรมจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ มีความสามารถ

มีความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากร เกี่ยวกับกิจกรรม รวมถึงเกมที่นำมาใช้ ต้องชัดเจนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ถูกต้อง


การเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้าง ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี เพื่อลดความขัดแย้ง

ลดความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้น วิทยากรผู้นำกิจกรรม ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจ

มีประสบการณเป็นอย่างยิ่ง ต้องรู้เทคนิควิธีการเล่นกับ อารมณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนาน

มีส่วนร่วมต้องรู้จักวิธีการใช้ เกม กิจกรรม ให้เหมาะสมกับเพศและวัย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รวมถึงความชัดเจนในการสื่อสารว่าต้องทำอย่างไร? มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?


บุคลิกภาพของวิทยากรที่นำกิจกรรมก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการ หนึ่ง ที่แตกต่างจากวิทยากรโดยทั่วไป

บุคลิกภาพของวิทยากรนำ กิจกรรมนันทนาการนั้นต้องดูสนุกสนาน ร่าเริง อารมณ์ดี ไม่กลัว

กล้าแสดงออกด้วยความเชื่อมั่นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นวิทยากรนันทนาการ

เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่รวมถึงมีเทคนิคการฝึกปฏิบัติในการเป็น

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งสามารถนำ ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ท่านเป็นอย่างนี้บ้างไหม?

1. ถูกบังคับให้เป็นวิทยากร / กระบวนกร

2. มีทักษะการพูด แต่ไม่รู้วิธีนำไปใช้

3. กล้า ๆ กลัว ๆ มีความรู้มากแต่ถ่ายทอดไม่ได้

4. ไม่รู้วิธีสื่อสารกับผู้ฟัง ดึงผู้ฟังไม่ได้

5. ประหม่า เมื่ออยู่ต่อหน้าคนเยอะๆ

6. อยากเป็นวิทยากร แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง อยากได้เกมนันทนาการ

7. อยากมีเอกลักษณ์ และความต่างจากวิทยากรคนอื่น

8. อยากรู้วิธี entertain ดึงผู้ฟังให้ได้

9. อยากพัฒนาบุคลิกภาพ ให้น่าเชื่อถือมากขึ้น

10. อยากพัฒนาทักษะ เพื่อก้าวเป็นวิทยากรมืออาชีพ

คอร์ส Ice Breaking for Master Trainer

(นันทนาการ สำหรับวิทยากรมืออาชีพ) รุ่น 5

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2567

(เสาร์ อาทิตย์)

ราคาท่านละ 5,900 โอนภายใน 15 มิถุนายน 2567 เหลือ 3,900 บาท

โปรพิเศษ!! มา 2 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 3,000 บาท

**สำหรับสัมมนาสด**

อบรมเวลา 9.00-16.00 น. พร้อมอาหารกลางวัน เบรค และวุฒิบัตร (ไม่รวมที่พัก)


สถานที่ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น (แจ้งวัฒนะ)

มีที่จอดรถใต้อาคารฟรี


รับสอนแบบ public และ in-house

สิ่งที่ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับจากการเรียนนันทนาการ

1. เรียนรู้องค์ประกอบของการทำสัมมนา 3 ก. (กระบวนกร/กระบวนการ/กระบวนทัศน์)

2. รู้เทคนิคการวางแผน การเตรียมกิจกรรม เกม ต่างๆ

3. เรียนรู้การสร้างบริบทห้องสัมมนาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย

4. การวิเคราะห์ผู้ฟัง และเลือกใช้เกม กิจกรรมที่เหมาะสมกับพลังงานของกลุ่มผู้เรียน

5. เรียนรู้เรื่องสมองผู้ฟังเพื่อให้เข้าใจจิตวิทยาของการทำกิจกรรมนันทนาการ

6. ได้ฝึกปฏิบัติในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ทำให้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกสามารถนำกิจกรรมต่างๆได้

7. ได้เรียนรู้เกมสันทนาการมากมาย เทคนิคการนำเกมอย่างไรให้มีสาระ คละสนุกที่นำไปปรับใช้ได้จริง

8. เทคนิคการทำกิจกรรมนันทนาการ และการออกแบบกิจกรรมตามกลุ่มผู้เข้าอบรม

9. ได้ประสบการณ์การทำ workshop ทางจิตวิทยา NLP เพื่อขับเคลื่อนตัวเองสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

10. การเขียนแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการสัมมนาให้สนุก และน่าสนใจ

11. ได้เรียนรู้สุดยอดเคล็ดวิชานันทนาการการเข้าสู่สภาวะไหลลื่น (Flow)

หลักสูตรนันทนาการนี้เหมาะสำหรับ

1.ผู้นำกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร

2.วิทยากรในองค์กร / กระบวนกร

3.วิทยากร / ครู / ผู้นำนักศึกษา /พิธีกร

4.วิทยากรลูกเสือ / วิทยากรโรงเรียนผู้สูงอายุ

5.HR / หัวหน้างาน /แม่ทีมขายตรง

6.ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการประกอบการบรรยาย

การก้าวไปสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เริ่มต้นการพูดด้วยใจรักและเพลิดเพลินไปกับการพูดและนึกถึงประโยชน์ของผู้ฟังอยู่เสมอ

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น และต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ทักษะการเป็นวิทยากรหรือทักษะการเป็นโค้ชต้องฝึกฝนใช้เวทีต่าง ๆ

ในการแสดงความสามารถจนชำนาญ เรียนรู้วิธีการพูด การใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมดึงผู้ฟังให้สนใจ

การมีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในทุกๆด้าน เมื่อทำในสิ่งที่รักและเป็นในสิ่งที่ชอบ

มีการฝึกฝน มุ่งมั่น ทุ่มเท จะนำพาให้ท่านประสบความสำเร็จในที่สุด

รีวิวคอร์ส Ice Breaking for Master Trainer

(นันทนาการ สำหรับวิทยากรมืออาชีพ)

บรรยากาศ คอร์ส Ice Breaking for Master Trainer

(นันทนาการ สำหรับวิทยากรมืออาชีพ)

ความสำเร็จของการเป็นวิทยากรนันทนาการ

คือ การมีแนวความคิดที่เหมาะสมในสถานการณ์รอบด้าน การมีทัศนคติที่ดี

การไม่ตกหลุมพรางของชื่อเสียง การสร้างแรงจูงใจ การลดความความกดดัน การพัฒนาความรู้ให้ก้าวทันสถานการณ์โลกอยู่เสมอ เพราะวิทยากรคือผู้ให้ ผู้ให้จึงต้องล่วงรู้ในแก่นของเนื้อหาที่สอนและล่วงรู้ในรูปแบบวิธีการฝึกอบรม ที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่ม ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานหรือชีวิตประจำวัน

ความสำเร็จคือการได้ในสิ่งที่คุณต้องการ

ความสุขคือการได้ในสิ่งที่คุณได้รับ

- ดับบลิวพี คินเซลลา -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy