"การมารวมตัวกัน เป็นจุดเริ่มต้น

การอยู่ด้วยกันได้ เป็นความก้าวหน้า

การทำงานได้ คือ ความสำเร็จ"


-Henry Ford-

In-house Training

5.png

Team building เพื่อพัฒนาองค์กร

การสร้างทีมสัมพันธ์,การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

Organization Development (OD) , กิจกรรม Walk Rally

สายสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน

Team Building สร้างทีมสัมพันธ์ให้องค์กรแข็งแกร่ง การสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ความสามัคคีจะทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้

เป็นกระบวนการในการทำให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งกลุ่ม พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถมีเป้าหมายร่วมกัน

มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตลอดจนสร้างความสามัคคีกันได้เป็นอย่างดีที่สุด

จิตวิทยาภาษาสมอง เพื่อพัฒนาองค์กร

Neuro Linguistic Programming (NLP) , 

Growth Mindset, Mind Set สู่ความสำเร็จองค์กร

ปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) เป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลมากที่สุด เพราะความเชื่อส่งผลไปถึงการกระทำ ตามวงจรพฤติกรรม

ความเชื่อ, ความคิด, ความรู้สึก, การกระทำ

เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิค NLP สามารถทำให้ Mindset ของเราปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่ สิ่งที่เราต้องการได้มากกว่า ปล่อยให้ตัวเองคล้อยตามสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความสุขและบรรลุความสำเร็จได้ตามที่ต้องการ

6.png
7.png

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

การสร้างแรงบันดาลใจ,ปลุกศักยภาพภายใน,

ปลุกพลังสร้างความสำเร็จองค์กร

ในการทำงานชีวิตของเราคงมีทั้งสุขและทุกข์ปนกัน แล้วจะทำอย่างไรให้เรายังคงรักษาใจตนเองให้มีแรงบันดาล หรือ Passion ในการทำงาน

การรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน สิ่งสำคัญคือต้องทำให้พนักงานของคุณมีความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจ เพราะพนักงานต้องการรู้สึกมีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของทีม และมีความสำคัญต่อบริษัท สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่อยากจะเติบโตและประสบความสำเร็จในบทบาทของตนเอง

จิตวิทยา การบริการด้วยหัวใจ

จิตสำนึกงานบริการเป็นเลิศ,พัฒนาองค์กรและการบริการ

Service Mind,จิตวิทยาการให้บริการ

Service Mind ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริการ คือการให้บริการลูกค้าด้วยใจอย่างเต็มเปี่ยม และทุ่มเทแรงใจ เพื่อเอาใจใส่ต่อการบริการให้สมกับหน้าที่ผู้ให้บริการ

การใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาที่เข้าใจถึง ธรรมชาติและความต้องการลูกค้ามาช่วยสร้างกระบวนการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้ว กลับมาใช้บริการขององค์กรอีกต่อไปเรื่อยๆการ

8.png
9.png

พัฒนาภาวะผู้นำให้กับเยาวชน

ภาวะผู้นำ,ภาวะผู้นำสร้างได้ในวัยเยาว์,พัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็ก

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การเป็นผู้นำ (Leadership Skills) เป็นทักษะที่สำคัญต่อการเติบโตของเด็ก ๆ เริ่มสอนและส่งเสริมกันตั้งแต่ยังเล็ก ทักษะที่เด็ก ๆ ได้

ก็จะเพิ่มพูนและเป็นการปลูกฝังที่ดี เรียนรู้ที่จะเข้าสังคม ทำงานเป็นทีม อยู่ร่วมกับผู้อื่น

เชื่อว่าคุณครูหรือผู้ปกครองทุกคนต้องการให้เด็ก ๆ มีภาวะการเป็นผู้นำ แต่ผู้นำในโลกยุคนี้จะต้องมีลักษณะที่มีความคิดที่หลากหลาย ไม่ปิดกั้น มีเหตุผล และยอมรับได้ในความแตกต่าง เช่น เชื้อชาติ วัฒนธรรม เพศสภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีนวัตกรรมควบคู่ไปด้วย สร้างความแตกต่างและสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กรหรือสังคมได้

การพูดและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ,การจัดกิจกรรมนันทนาการ,

Train the Trainer

เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้สามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ขององค์กรสู่บุคลากรทุกระดับที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

การที่ผู้สอนมืออาชีพสามารถเข้าใจ เข้าถึงในการเป็นผู้สอน และสามารถถ่ายทอดข้อมูล ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน และรวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรให้เกิดการถ่ายทอดไปมาระหว่างกันได้

10.png
สำเนาของ_ไม่มีชื่อ_640×_480px_.png

ทีมเวิร์คคือการทำงานร่วมกันในเป้าหมายเดียวกัน

มันคือความสามารถในการทำให้คนแต่ละคนมีส่วนร่วมกับเป้าหมายขององค์กร

มันคือเชื้อเพลิงที่ทำให้คนธรรมดาบรรลุในสิ่งที่ไม่ธรรมดา

-(Andrew Carnegie)-

การฝึกอบรมพนักงาน คือรากฐานความสำเร็จของบริษัทชั้นนำทั่วโลก

เพราะจะช่วยเพิ่มทักษะให้พนักงานและช่วยให้วัฒนธรรมองค์กรแข็งแรงขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทโดยตรง

โดยเฉพาะโลกยุคหลังโควิด-19 ที่มนุษย์ให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ (Human Value) มากกว่าที่เคย การทำให้พนักงานเก่งและมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นจะช่วยให้พนักงานอยากอยู่กับองค์กรต่อไป กลับกันหากพนักงานรู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่า ก็มีโอกาสที่จะลาออกเพื่อเปลี่ยนไปหางานที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองมากกว่า ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานจึงมีผลต่อเสถียรภาพขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy